Biblioteker skrevet i Modelica

motoko-token

Token-pakken.
  • 23
  • Apache License 2.0

capture-the-ic-token

Hack beholderen, få tokenet.
  • 19

candid-spaces

En ærlig datasø-tjeneste til internetcomputeren..
  • 13
  • Apache License 2.0